top of page
TOMTEDELING
SEKSJONERING
BRUKSENDRING

Ved deling av eiendom opprettes en ny eiendomsenhet med nytt gårdsnummer/bruksnummer som kan selges, pantsettes eller bebygges. 

Seksjonering er en oppdeling av en eiendom i flere bruksenheter, eller eierseksjoner. 

Det blir ofte delt i flere boligseksjoner, også kalt selveierleiligheter. Det vil alltid være et eierseksjonssameie og et fellesareal for seksjonene.

En bruksendring er rett og slett en endring av hva du bruker ett eller flere rom i boligen din til. Vanligste bruksendringen vi løser er kjellere som skal omgjøres til hoveddeler hvor man da f.eks. får lovlig stue, soverom og kontor. 

Vi tar oss av tegninger, nabovarsling og søknadsarbeid. 

bottom of page