top of page
TOPPING, TILBYGG OG NYBYGG

Vi har i 2019 tegnet og levert søknader på over 25 toppinger, tilbygg og nybygg. 

Med "Topping" mener vi påbygg, hvor oppdraget ofte går ut på ny loftsetasje, med nye takløsninger, som ikke utvider byggets fotavtrykk. Her samarbeider vi med det svenske firmaet Åtvidabergs Takvåningar som er eksperter på å utføre takløftene. De kutter bort eksisterende tak, og installerer nytt loft og tak. Vanligvis tar selve utførelsen deres kun 1 uke, og man kan som regel bo i huset samtidig som jobben gjøres. De har gjort dette siden 1987. 

Ved topping, tilbygg og nybygg kan vi enten gjøre enkeltdeler, eller alle deler av planleggings-, tegnings- og søknadsprosessen. 

Du velger hva vi skal gjøre og levere:

- Mulighetsstudier

- Skisser

- Nabovarslings- og søknadstegninger

- Kommunesøknad som selvbygger

- Kommunesøknad med ansvarsretter

bottom of page