APALSET

"Surf - Fish - Hike - Hunt

OMRÅDET:

Hytte -Small - Bilder

Hytte -Small - Video

Hytte -Small  -Tegninger

Hytte-Medium - Bilder

Hytte-Medium - Video

Hytte-Medium - Tegninger

Hytte -Large - Bilder

Hytte - Large - Video

Hytte - Large - Tegninger

OMRÅDEPLAN - SITUASJONSKART

Knapt nokon stad er naturen nærare , lufta  reinare og folka hyggelegare. 
Mindre enn ein to steinkast unna Leikanger sentrum, ligg gården Apalset.

Apalset blir planlagt med ti fritidsboliger, to eneboliger, felles naust og båt/brygge anlegg. Deler av tomten er tenkt tilrettelagt for et behagelig opphold med bobiler.

Det er også mulig og utvikle den gamle låven på eiendommen.

Leikanger er verdsvant og internasjonalt, lokalt og nært. Lokale bedrifter er tilstades over heile kloden og i Leikanger bur det leikangeringar frå alle hjørne av  verda. Leikanger  forvaltar også dei gode bygdekvalitetane. Eit samfunn der folk kjenner kvarandre og der folk har eit stort sosialt engasjement.

Leikanger  er det beste frå to verder. Dette er staden som for lengst har funne plassen sin i verdssamfunnet, med ein spennande arbeidsmarknad og velutbygde service- og kulturtilbod. Leikanger tilbyr samstundes det gode bygdelivet, med trygge oppvekstkår, eit venlegsinna folkeslag og der stress mest er  forbunde med å ha dårleg tid til ferja. Bu sjønært og godt på Apalset.

 

Me ønsker både tilflyttarar og feriefolk hjarteleg velkomne til Apalset.